Technologia transportu

Transport w linii produkcyjnej jest nieodzownym elementem, zapewniającym ciągłość produkcji. W zależności od typu przetwarzanego surowca, geometrii budynku hali czy indywidualnych potrzeb klienta, dobieramy odpowiedni rodzaj transportu: mechaniczny, pneumatyczny lub kombinację powyższych. Następnie projektujemy i wykonujemy właściwe urządzenia.

TRANSPORT MECHANICZNY

Transport mechaniczny jest podstawową formą przenoszenia surowca w linii produkcyjnej. Składa się z redlerów, podnośników kubełkowych, przenośników ślimakowych, podajników zgrzebłowych taśmowych, stołów podawczych, ruchomych podłóg i przenośników taśmowych. Zapewnią one odpowiednie dawkowanie materiału oraz ciągłość jego podawania do innych urządzeń, ułatwiają organizację produkcji.

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

Transport pneumatyczny w linii produkcyjnej wykorzystuje się jako alternatywę dla transportu mechanicznego. Idealnie sprawdza się w przypadku transportu produktów suchych na znacznychodległościach i w sytuacji, gdy miejsce zasypu i wysypu produktu oddzielają kondygnacje lub inne przeszkody. Jego właściwy dobór zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń i obniża zagrożenia wybuchowe.

Powyższy rodzaj transportu znajduje swoje zastosowanie również w układach pneumatycznego transportu pyłu. Układy te należą do urządzeń składowych linii aspiracji(odpylania). Sprawnie działająca instalacja odpylająca pozwala na bezpieczną pracę urządzeń transportu mechanicznegoi innych elementów wchodzących w skład linii technologicznych.