Oferta

Koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze klientów, dlatego większość realizowanych przez nas przedsięwzięć obejmuje zarówno projekt, jak i wykonanie oraz montaż całych linii lub pojedynczych urządzeń. Istnieje również możliwość zaprojektowania i wykonania urządzeń na zamówienie klienta, według jego indywidualnych potrzeb.

Kompletne linie technologiczne:

Kompleksowe realizacje linii produkcyjnych. Obejmują one projekt technologiczny, dostawę urządzeń, automatykę, sterowanie, montaż, uruchomienie oraz serwis.

Rodzaje realizowanych przez nas linii produkcyjnych:

Usługi:

 • doradztwo w zakresie doboru urządzeń,
 • doradztwo projektowo-techniczne.

Urządzenia:

Urządzenia rozdrabniające pozwalają na zmniejszenie wymiarów geometrycznych pojedynczych cząstek przetwarzanego materiału. Oferowane przez nas urządzenia:

 • rozdrabniacze,
 • młyny,
 • śluzy,
 • wentylatory,
 • rury transportowe i aspiracyjne.

przeznaczone są do rozdrabniania trocin, zrębek, roślin zielonych, siana, słomy i innych, a ich parametry techniczne zależą od indywidualnych wymagań klienta.

Transport mechaniczny jest niezbędnym elementem każdej linii przetwórczej. Do realizacji mechanicznego transportu materiału wykorzystujemy następujące urządzenia:

 • redlery,
 • podnośniki kubełkowe,
 • przenośniki ślimakowe,
 • podajniki zgrzebłowe taśmowe,
 • stoły podawcze,
 • ruchome podłogi,
 • przenośniki taśmowe.

Zapewnią one odpowiednie dawkowanie materiału oraz ciągłość jego podawania do innych urządzeń, ułatwiają organizację produkcji.

Transport pneumatyczny to dobra alternatywa dla transportu mechanicznego. Szczególnie sprawdza się w przypadku transportu produktów suchych na znacznych odległościach i w sytuacjach gdy miejsce zasypu i wysypu produktu oddzielają kondygnacje lub inne przeszkody. Jego właściwy dobór zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń.

Wspomniany rodzaj transportu znajduje swoje zastosowanie również w układach pneumatycznego transportu pyłu. Układy te należą do urządzeń składowych linii aspiracji (odpylania). Sprawnie działająca instalacja odpylająca pozwala na bezpieczną pracę urządzeń transportu mechanicznego i innych elementów wchodzących w skład linii technologicznych.

Oferowane przez nas urządzenia:

 • cyklony,
 • filtrocyklony,
 • filtry.

Zbiorniki do przechowywania surowców i gotowych produktów. W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje zbiorników:

 • ekspedycyjne,
 • buforowe,
 • magazynowe,
 • kosze zasypowe,
 • zbiorniki mieszające (mieszalniki).

Wymiary geometryczne zbiorników są dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora.

Oferowane przez nas suszarnie znajdują zastosowanie w suszeniu: siana, słomy, trocin, wytłoków owoców i warzyw, traw, lucerny, pofermentów biogazowni, nawozów, minerałów i innych materiałów sypkich. Takie przygotowanie materiału pozwala na dalsze przetwarzanie (np. granulację) lub długoterminowe przechowywanie przy zachowaniu wysokiej jakości i dobrych właściwości.

 • suszarnie taśmowe,
 • suszarnie wirowe,
 • suszarnie bębnowe.

Nasze linie wyposażamy w układy prewencji ppoż. oparte na detektorach iskier i dyszach mgławiących lub zraszaczach. Zapobiega to powstawaniu zapłonów w urządzeniach linii.