Firma | Kontakt

Oferta
Urządzenia rozdrabniające
Urządzenia do mechanicznego transportu liniowego
Urządzenia odpylające i elementy transportu pneumatycznego
Zbiorniki
Suszarnie


Urządzenia odpylające i elementy transportu pneumatycznego

Sprawnie działająca instalacja odpylająca połączona z innymi elementami transportu pneumatycznego pozwala na bezpieczną pracę urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych . Oferowane przez nas urządzenia:

  • cyklony
  • filtrocyklony
  • filtry

oczyszczają z cięższych, niepożądanych elementów oraz usuwają pył z powietrza, co pozwala na ponowne jego wykorzystanie lub bezpieczne wypuszczenie do atmosfery bez szkodliwego wpływu na środowisko.

Filtr workowy
Filtr workowy
Cyklon
Cyklon
Filtrocyklon
Filtrocyklon
Filtr workowy Cyklon Filtrocyklon
Wnętrze filtrocyklonu (detal)
Wnętrze filtrocyklonu (detal)
Zawory i część zbiornika
Zawory i część zbiornika
Zbiorniki filtrocyklona
Zbiorniki filtrocyklona
Wnętrze filtrocyklonu (detal) Zawory i część zbiornika Zbiorniki filtrocyklona
Wentylator
Wentylator
Zespół wentylatorów
Zespół wentylatorów
Elementy transportu pneumatycznego
Elementy transportu pneumatycznego
Wentylator Zespół wentylatorów Elementy transportu pneumatycznego

CEDRUS Spółka z o.o. Sp. k. , Łążyn II nr 97A, 87-123 Dobrzejewice