Firma | Kontakt

Oferta
Urządzenia rozdrabniające
Urządzenia do mechanicznego transportu liniowego
Urządzenia odpylające i elementy transportu pneumatycznego
Zbiorniki
Suszarnie


Urządzenia do mechanicznego transportu liniowego

Transport mechaniczny jest niezbędnym elementem każdej linii przetwórczej. Do realizacji mechanicznego transportu materiału wykorzystujemy następujące urządzenia:

  • redlery
  • podnośniki kubełkowe
  • przenośniki ślimakowe
  • podajniki zgrzebłowe taśmowe
  • stoły podawcze
  • ruchome podłogi
  • przenośniki taśmowe

Zapewnią one odpowiednie dawkowanie materiału oraz ciągłość jego podawania do innych urządzeń, ułatwiają organizację produkcji.

Zbiornik spedycyjny z podnośnikiem kubełkowym
Podnośnik kubełkowy
Transporter balotów
Transporter balotów
Redler
Redler
Podnośnik kubełkowy Transporter balotów Redler
Podajnik taśmowy
Ruchoma podłoga
Podajnik ślimakowy
Podajniki ślimakowe
Podajnik taśmowy Ruchoma podłoga Podajniki ślimakowe

CEDRUS Spółka z o.o. Sp. k. , Łążyn II nr 97A, 87-123 Dobrzejewice