Firma | Kontakt

Oferta
Urządzenia rozdrabniające
Urządzenia do mechanicznego transportu liniowego
Urządzenia odpylające i elementy transportu pneumatycznego
Zbiorniki
Suszarnie


OFERTA

Koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze klientów, dlatego większość realizowanych przez nas przedsięwzieć obejmuje zarówno projekt, jak i wykonanie oraz montaż całych linii granulacji. Możliwość wykonania pojedynczych urządzeń istnieje po indywidualnych ustaleniach.

Urządzenia i elementy linii produkcyjnych – typoszeregi urządzeń:

 1. Urządzenia rozdrabniające (rozdrabniacze do siana i słomy, młyny domielające),
 2. Urządzenia do mechanicznego transportu liniowego (redlery, podnośniki kubełkowe, przenośniki ślimakowe, podajniki zgrzebłowe taśmowe, stoły podawcze),
 3. Urządzenia odpylające i elementy transportu pneumatycznego (cyklony, filtry, filtrocyklony),
 4. Zbiorniki (ekspedycyjne, buforowe, magazynowe, kosze zasypowe)
 5. Suszarnie
 6. Układy prewencji p-poż

Usługi

 1. Doradztwo w zakresie doboru urządzeń
 2. Kompleksowe realizacje linii produkcyjnych do granulacji: słomy, siana, trocin, wytłoków owocowych
  i innych materiałów o wydajności od 1t/h do 20t/h. Obejmują one:
  • projekt techniczny
  • kompletację dostaw i urządzeń
  • automatykę i sterowanie
  • montaż
  • uruchomienie
  • serwis
 3. Doradztwo projektowo-techniczne

Każdy z budowanych przez naszą firmę zakładów jest projektowany według indywidualnych potrzeb inwestora.

CEDRUS Spółka z o.o. Sp. k. , Łążyn II nr 97A, 87-123 Dobrzejewice